При плануванні виїзду за кордон з метою працевлаштування через українських посередників МЗС України рекомендує громадянам України перевіряти наявність в суб’єкта господарської діяльності відповідної ліцензії на посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном через Міністерство соціальної політики України (сайт -  www.mlsp.gov.ua, розділ "Діяльність" - "Працевлаштування за кордоном"

Порядок працевлаштування іноземців на території Чеської Республіки регулюється низкою нормативних актів, головними з яких є:

Закон № 435/2004 Збірки "Про зайнятість";
Закон № 326/1999 Збірки "Про перебування іноземців на території Чеської Республіки та про зміну деяких інших законів";
Закон № 262/2006 Збірки "Трудовий кодекс";
Закон № 221/2003 Збірки "Про тимчасовий захист іноземців" та ін.

З 24 червня 2014 року в Чеській Республіці вступили в дію нові норми законодавства (змінено і доповнено до Закон ЧР № 326/1999 Збірки законів, «Про перебування іноземців на території ЧР» та Закон ЧР № 435/2004 Збірки законів, "Про зайнятість"), якими вносяться зміни у візову політику та правила працевлаштування іноземців в Чеській Республіці. Зокрема, спрощено процедуру отримання дозволу на працевлаштування в ЧР за рахунок того, що не потрібно отримувати попереднього погодження Управління праці Чеської Республіки на працевлаштування та вводиться новий вид єдиного документа – "Карта працевлаштованого штатного працівника" (видаватиметься підрозділами Управління з питань міграційної політики та притулку Міністерства внутрішніх справ ЧР, далі по тексту Карта), який надає його власникові право довгостроково перебувати на території Чехії з метою офіційного працевлаштування і виконувати робочі обов’язки в рамках трудової угоди, для якої карта була видана.

Фактично, Карта замінюватиме собою візу з метою перебування в Чеській Республіці терміном понад 90 днів з метою працевлаштування, дозвіл на довгострокове перебування в країні з метою працевлаштування і «зелену» карту, які вже видаватись не будуть. «Сині» карти видаватимуться і надалі (синя карта -  це дозвіл на довгострокове перебування на території Чеської Республіки для іноземців, які запрошуються до Чехії для виконання висококваліфікованої роботи. Синя карта одночасно є дозволом на працевлаштування та дозволом на перебування і видається терміном до 2 років.).

«Карта працевлаштованого штатного працівника» має зовнішню форму пластикової карти з біометричними елементами. Карту видає Міністерство внутрішніх справ – Управління міграційної політики та притулку. Вона видається на термін, протягом якого тривають трудові юридичні відносини, однак максимально не більше ніж на два роки, з можливістю продовження періоду дії на такий же термін.

"Карта працевлаштованого штатного працівника" видається іноземцям усіх країн світу, за виключенням:

- громадян країн – членів ЄС і Швейцарії,

- членів їх сімей з числа громадян інших держав, які володіють дозволом на проживання в країні – члена сім’ї громадянина ЄС і Швейцарії, або ж осіб, які подали заяву з проханням про видачу згаданого дозволу.

«Карта працевлаштованого штатного працівника» призначена для всіх видів працевлаштування без урахування міри необхідної професійної кваліфікації. Водночас, вакантне (вільне, незайняте) робоче місце, на яке можна подати заяву з проханням про оформлення «Карти працевлаштованого штатного працівника», повинно бути включено в центральну базу даних реєстраційного обліку вакантних робочих місць, які можуть займати особи, що володіють картою. Інформація щодо даних вакантних робочих місць може з відома працедавця публікуватися на інтегрованому веб-порталі Міністерства праці та соціальних справ:  http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam.

Письмова заява щодо оформлення «Карти працевлаштованого штатного працівника» подається особисто у відповідному дипломатичному представництві (консульському підрозділі) Чеської Республіки за кордоном. У разі, якщо особа перебуваєте на території ЧР на підставі дозволу на перебування понад 90 днів, або ж на підставі дозволу для довгострокове перебування в країні з іншою метою, заяву про отримання Карти можна подати у підрозділі Управління міграційної політики та притулку Міністерства внутрішніх справ за місцем реєстрації в ЧР.

Для отримання "Карти працевлаштованого штатного працівника" необхідно до заяви додати такі документи:

- дійсний паспорт громадянина для виїзду за кордон;

- дві фотокартки, які відповідають виду особи;

- документ, що підтверджує забезпечення житлом на період перебування в Чеській Республіці;

- трудовий договір або угоду про здійснення трудової діяльності (або договір про укладення майбутнього договору, в якому сторони беруть на себе зобов’язання в строк, відносно якого досягнута угода, укласти трудовий договір чи угоду про здійснення трудової діяльності). Згаданий документ повинен містити положення про те, що, незалежно від обсягу роботи, не буде досягнута домовленість про щомісячну заробітну плату, яка була б нижча, ніж базова ставка щомісячної мінімальної заробітної плати (за станом на 1.1. 2015 року мінімальна місячна заробітна плата в ЧР  складає 9 200 крон чеських (Kč), що приблизно 320 євро (EUR)).

- документи, які підтверджують кваліфікацію для здійснення професійної діяльності, яка потрібна для відповідної робочої посади.

Додатково подаються такі документи:

- підтвердження про відсутність судимості;

- підтвердження про освіту, яка була отримана за кордоном (потребує нострифікації в ЧР);

- у окремих професій – медичну довідку про відсутність серйозних захворювань.

Усі документи подаються в оригіналі або, у разі можливості, нотаріально засвідчені копії. Документи, оформлені іншою мовою, мають бути подані з перекладом чеською мовою виконаним у акредитованого (судового) перекладача.

Документи, які додаються до заяви, крім паспорта, повинні бути оформлені не пізніше ніж 180 днів до моменту подання.

За результатами розгляду заяви щодо отримання «Карти працевлаштованого штатного працівника», дипустанова ЧР за кордоном оформляє візу для перебування в ЧР понад 90 днів з метою отримання Карти.

Після прибуття до ЧР протягом трьох робочих днів необхідно відвідати територіальний підрозділ Управління міграційної політики та притулку з метою отримання «Карти працевлаштованого штатного працівника».

Карта повинна містити біометричні дані власника, і тому, після того, як будуть зафіксовані біометричні дані, заявнику видається довідка, яка підтверджує виконання умов для видачі «Карти працевлаштованого штатного працівника». Згадана довідка дає право приступити до виконання роботи за договором і видається на період, який потрібний для виготовлення Карти.

У разі необхідності, особа, яка володіє «Картою працевлаштованого штатного працівника», може змінити свого працедавця або ж перейти на іншу трудову посаду.

Для цього необхідно у підрозділі Управління міграційної політики та притулку Міністерства внутрішніх справ подати письмову заяву з проханням про надання згоди на здійснення такої зміни. Обов’язковою умовою має бути вакантне (вільне, незайняте) робоче місце, яке включене в центральну базу даних реєстраційного обліку вакантних робочих місць, які можуть займати особи, що володіють «Картою працевлаштованого штатного працівника».

До заяви необхідно додати трудовий договір або угоду про здійснення трудової діяльності, або договір про укладення майбутнього договору. У випадку, якщо для нової трудової посади встановлені інші кваліфікаційні вимоги, або якщо документ, на підставі якого підтверджено професійну кваліфікацію, став недійсним, необхідно знову підтвердити свою кваліфікацію для того, щоб здійснювати професійну діяльність.

Особа, яка володіє «Картою працевлаштованого штатного працівника» може мати декілька місць працевлаштування. Дозвіл на виконання роботи в рамках інших місць працевлаштування отримується шляхом подання відповідної заяви до Управління міграційної політики та притулку Міністерства внутрішніх справ.

З урахуванням того, що довгострокова віза для перебування в ЧР (терміном понад 90 днів) з метою працевлаштування, дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування і «зелена» карта надалі видаватися вже не будуть, перед закінченням терміну дії довготермінової візи з метою перебування в країні необхідно звернутися до відповідного підрозділу Управління міграційної політики та притулку Міністерства внутрішніх справ із заявою про видачу «Карти працевлаштованого штатного працівника».

Особи, які вже мають дозвіл на довгострокове перебування в країні з метою працевлаштування але потребують його продовжити також звертаються до підрозділу Управління міграційної політики та притулку Міністерства внутрішніх справ, де він буде продовжений вже у формі видачі «Карти працевлаштованого штатного працівника».

Заява щодо видачі карти працевлаштованого штатного працівника подається не пізніше, ніж за 14 днів і не раніше, ніж за 90 днів до закінчення попереднього дозволу або візи з метою працевлаштування. Водночас, слід врахувати, що після закінчення терміну дії Карти особа не має права виконувати робочі обов’язки.

У деяких особливих випадках, заяву щодо отримання «Карти працевлаштованого штатного працівника» може подати також іноземець, який хоче на території Чеської Республіки довгостроково перебувати з метою працевлаштування і володіє правом вільного вступу на ринок праці.

Право на вільний вступ на ринок праці Чеської Республіки має, наприклад, іноземець, який:

- здобув в Чеській Республіці середню, середню-спеціальну або вищу освіту;

- планує працевлаштуватися в ЧР як педагогічний працівник, академічний працівник вищого учбового закладу, як духовна особа церкви або релігійного співтовариства, які зареєстровані в ЧР;

- є відрядженим до ЧР в рамках надання послуг своїм закордонним працедавцям, юридична адреса яких знаходиться в іншій країні-члену ЄС або відповідно до дії міжнародного договору.

Детальна інформація щодо оформлення «Карти працевлаштованого штатного працівника» розміщена на веб-сторінці Міністерства внутрішніх справ ЧР: http://www.mvcr.cz/cizinci або ж на інтегрованому порталі Міністерства праці і соціальних справ ЧР: http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam.

Для отримання консультацій з питань оформлення Карти можна звертатися на інформаційну лінію Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.@mvcr.cz, тел.: (+420) 974 832 418 (421).