Дані дійсні до року 2010:

 

Першорядна інформація про перебування іноземців

 

Умови перебування іноземців на території Чеської Республіки регулюються Законом №
326/1999 Зб. зак. «Про перебування іноземців на території Чеської Республіки» у ді-ючій
редакції (далі «Закон про іноземців». Актуальну повну редакцію закону про іно-земців можна
знайти на сайті Міністерства внутрішніх справ www.mvcr.cz (►Послуги для громадськості►Інформація для іноземців►Умови вступу і проживання іноземців на території Чеської Республіки►Закони і постанови).

 

Згідно з цим законом іноземці поділяються на:
а) громадяни ЄС (такий ж режим розповсюджується на громадян Норвегії, Ісландії,
Ліхтенштейн і громадян Швейцарії) та члени їх сімей,
б) іноземці з країн поза ЄС – так звані «іноземці з третіх країн» (з врахуванням
спрямування цього довідника у цій главі наведено інформацію щодо перебу-вання
іноземців з третіх країн).

 

Перебування іноземців на території ЧР також керується правовими нормами ЄС. Щодо віз
мова йде в першу чергу про постанову Ради (ЄС) № 539/2001 (в редакції по-дальших постанов),
які встановлюють список третіх країн, громадяни яких повинні оформляти візу при перетині
зовнішніх кордонів, і список країн, громадяни яких звіль-нені від обов’язку оформлення віз.

 

Від 21 грудня 2007 року ЧР повністю застосовує директиви так зв. Шенгенського «acquis»,
тому що з цього дня ЧР являється складовою частиною шенгенського прос-тору.

 

Тимчасове перебування на території ЧР/Шенгену

 

 Тимчасове перебування на території ЧР/Шенгену – до 90 днів

 

Шенгенські держави узгодили умови прибуття та тимчасового перебування на спільній території.

 

o Перебування громадян третіх країн на території ЧР/Шенгену без візи

 

На території ЧР, за винятком особливих випадків, що розглядаються у ст. 18 «Закону про
іноземців», можуть перебувати без візи іноземці з третіх країн, які згідно з Роз-порядженням
Ради (ЄС) № 539/2001 фігурують у так званому «білому списку» (перелік країн, громадяни
яких можуть перебувати на території ЧР без візи, можна знайти на сайті Міністерства
внутрішніх справ: www.mvcr.cz (► Про нас►Притулок і міг-рація►Міграція►Візова
політика►Тимчасове перебування іноземця на території ЧР без візи). Згідно з угодами про
безвізовий режим або розпорядженнями уряду безвізове перебування зазначених іноземців
обмежено таким чином, що воно не поширються на перебування з метою заробітку.
Іноземці, що звільнені від візового обов’язку, можуть на території ЧР чи іншої дер-жави
Шен гену перебувати без візи 3 місяці на протязі пів року від дня першого вступу на територію
шен ген-зони (строк перебування на території конкретних держав Шен- гену сумується).
Інші можливості перебування на території ЧР без візи вказані в §18 закону про іно-земців.

 

o Перебування іноземців на території ЧР/Шен гену за короткостроковими візами Короткострокова віза (єдина шен ген-віза)
Єдина шенген-віза надається іноземцю, який задовольнить усі умови вступу і пере-бування
на території усіх держава Шен ген-зони і який планує перебувати на території Шенген-зони не
більше як 3 місяці на протязі пів року з моменту першого вступу на те-риторію Шенген-зони.
До окремих шенген-віз належить аеропортові (транзитна) віза (тип «A»), транзитна віза (тип
«B») і віза на перебування строком до 90 днів (тип «C»).
ЧР компетентна видати єдину шен ген-візу у випадку, якщо
а) ЧР є головною або єдиною метою поїздки заявника,
б) є першою державою Шен гену, в яку заявник прибуде у випадку, якщо мету поїздки неможливо однозначно встановити.
- аеропортові (транзитна) віза (§ 24 закону про іноземців) – надає іноземцеві право на
перебування в транзитному просторі міжнародного аеропорту на те-риторії ЧР, або
Шенген-зони під час чекання іноземця на дальший рейс, тобто під час посадки або при
переході між двома ділянками міжнародного польоту. Група іноземців, які можуть
перебувати в транзитному просторі міжнародного аеро-порту на території ЧР тільки на
основі аеропортової візи, встановлено в постанові № 446/2005 Зб. зак., в редакції
подальших змін.
- транзитна віза (§ 22 «Закону про іноземців») – надає іноземцю право на проїзд через
територію ЧР/Шенген-зони при переїзді з території одної держави на те-риторію іншої
держави. Надає іноземцям можливість перебувати на території Шенген-зони, не більше
як 5 днів при кожному переїзді.
- віза на перебування строком до 90 днів (§ 26 «Закону про іноземців») – надає
іноземцю право на перебування на території ЧР/Шенген-зони протягом виз-наченого на
ній строку, при цьому загальний строк перебування не повинен пере-вищувати 3 місяці
на протязі пів року від дня першого вступу на територію Шен-ген-зони (строк
перебування на території ЧР і на території інших держав членів Шенгену при цьому
сумується).
Більше як три місяці на протязі пів року можуть громадяни деяких третіх країн перебувати
тільки на території ЧР на основі білатеральної угоди, укладеної перед вст-пом ЧР до Шен гену і
у виняткових випадках іноземцеві може бути видана віза з обме-женою територіальною дією
тільки для перебування на території ЧР або інших держав Шенгену.
Заяву про надання візи на перебування сторожком до 90 днів, аеропортової візи і транзитної
візи оформляє представництво на протязі 30 днів з моменту подання заяви (§ 170 абз. 3 «Закону
про іноземців»).
Громадяни деяких третіх країн зобов’язані заяву про надання візи подати тільки в
представництві, що знаходиться в державі, громадянином якої є іноземець, або в дер-жаві, що
видала йому проїзд ний документ, власником якого є іноземець, або в державі, в якій іноземець
має дозвіл на довгострокове або постійне перебування (див. постанова № 462/2008 Зб. зак.)

 

 Довгострокове перебування на території ЧР– віза на перебування строком понад 90 днів

Віза на перебування строком понад 90 днів
Віза на перебування строком понад 90 днів надається відділом Поліції у справах
іноземців за заявою іноземця, який бажає знаходитися на території Чеської Республіки з метою,
що вимагає його перебування на її території строком понад 3 місяці. Такою метою вважається,
наприклад, робота, підприємництво або навчання. Заява подається у дипломатичному
представництві ЧР (ст. 53 «Закону про іноземців». Громадяни деяких третіх країн зобов’язані
подати заяву про надання візи тільки в представництво в дер-жаві, громадянином якої є
іноземець, або в державі, що видала йому проїзний до-кумент, власником якого є іноземець,
або в державі, в якій іноземець має дозвіл на дов-гострокове або постійне перебування (див.
постанова № 462/2008 Зб. зак.). Її подання на території ЧР допускається лише у особливих
випадках, визначених Законом (ст. 33 «Закону про іноземців»). Строк розгляду заяви складає
120 днів після її подання 16 (ст. 170, п. 6 «Закону про іноземців»); у окремих випадках, –
наприклад, навчання – 60 днів.
Якщо заявник при наданні візи на перебування строком понад 90 днів одночасно за-
довольняє умови надання єдиної шен ген-візи (тип «C»), йому буде надана віза, яка
визначається як віза типу «D+C». Ця віза надає право її власникові на протязі перших трьох
місяців її дійсності на перебування на території інших держав Шен гену, після за-кінчення
цього періоду дійсна віза типу «D» (див. нижче).
У випадках, коли заявник на візу на перебування строком понад 90 днів не задо-вольняє
умови надання єдиної шен ген-візи, йому надається віза, позначена як віза типу «D». Ця віза
надає її власникові право на перебування на території ЧР - через терто-рію інших держав Шен
гену він може тільки проїжджати (максимум на протязі 5 днів) при своїй першій поїздці в ЧР.
До заяви іноземець зобов’язаний долучити наступні документи:
• закордонний паспорт,
• документ, який підтверджує мету перебування,
• засоби на проживання (ст. 13 «Закону про іноземців»),
• довідку про забезпечення житлом на строк перебування у країні,
• 2 фотокартки, це не стосується випадків, в яких буде оформлений відеозапис іноземця.
На вимогу іноземець також повинен пред’явити:
а) документ, аналогічний виписці з Реєстру судимостей як основу для розгляду
кримінального стану, виданого державою, громадянином якої являється іно-земець, а
також держави, в якій іноземець перебував останніх 3 роки без-перервно на протязі
більш як 6 місяців, або декларацію у випадку, якщо ця дер-жава не видає такий
документ
б) медичну довідку, що підтверджує, що він не хворіє «серйозним» зайвою-ванням
(перелік хвороб вказаний в постанові Міністерства охорони здоров’я № 274/2004 Зб.зак.).
Перед виданням візи на перебування строком понад 90 днів іноземець зобов’язаний
надати довідку про туристичне медичне страхування на строк перебування на території
країни (винятки зі згаданого обов’язку див § 180i абз. 2 «Закону про іноземців»). Об’єм і
мінімальна сума туристичного медичного страхування вказана в § 180i абз. 1 «Закону про іноземців».
Якщо мета перебування зберігається, віза може бути кілька разів подовжена. При
цьому максимальний строк перебування іноземця на території ЧР за однією візою скла-дає 1
рік. Якщо йдеться про візу на перебування понад 90 днів, мета перебування не може бути
змінена на території ЧР. У разі зміни необхідно виїхати за межі ЧР та пода-ти нову заяву. Якщо
іноземець бажає тимчасово перебувати у ЧР понад 1 рік, він має право подати на її території
заяву про дозвіл на довгострокове проживання.

 Дозвіл на довгострокове проживання
Дозвіл на довгострокове проживання (§ 42 «Закону про іноземців») як правило, має право
попрохати іноземець, якщо він відповідає усім наступним умовам:
- перебуває на території ЧР на підставі візи на перебування понад 90 днів,
- бажає тимчасово перебувати у країні понад 1 рік, та
- зберігається первісна мета перебування.
Заява про дозвіл на довгострокове проживання подається у відділенні Поліції у спра-вах
іноземців, компетентному за місцем реєстрації перебування іноземця на території ЧР. До заяви
долучаються ті самі документи, що й при поданні заяви на візу строком понад 90 днів, у
випадку підприємництва додається також, наприклад, довідка про стан податкової
заборгованості (ст. 46, п. 7 «Закону про іноземців»). Строк розгляду заяви складає 60 днів (ст.
169, п. 2, літера д) «Закону про іноземців»). Дозвіл може бути кіль-ка разів подовжений. При
перебуванні на території ЧР на підставі дозволу на дов-гострокове проживання мета цього
дозволу може бути змінена прямо на території ЧР. У згаданому випадку поліція видає новий дозвіл.
Крім того, іноземець має право на умовах, визначених Законом, попрохати дозволу на
довгострокове проживання також у дипломатичному представництві Чеської Рес-публіки за
кордоном, – наприклад, з метою спільного життя сім’ї (ст. 42a, ст. 42б «За-кону про іноземців»)
або навчання (ст. 42г «Закону про іноземців»), або з метою нау-кових досліджень (§ 42д
«Закону про іноземців»). Громадяни деяких третіх країн зо-бов’язані подати заяву про надання
візи тільки в представництво в державі, громадя-нином якої є іноземець, або в державі, що
видала йому проїзний документ, власником якого є іноземець, або в державі, в якій іноземець
має дозвіл на довгострокове або пос-тійне перебування (див. постанова № 462/2008 Зб. зак.)
Термін розглядання заяви з ме-тою спільного проживання сімї на території складає 270 днів з
моменту подачі заяви (§169 абз. 2 пункт в/ «Закону про іноземців») і з метою навчання або
наукового дос-лідження до 60 днів з моменту подачі заяви (§169 абз. 2 пункт г/ «Закону про іноземців»).

 

Дозвіл на довгострокове перебування з метою працевлаштування на території в
особливих випадках – зелена карта
(§ 42ж «Закону про іноземців»)
Заяву про видання зеленої карти має право подати іноземець, який являється громадянином країни, громадяни якої мають право давати заяви на видання зеленої карти (встановлює Постанова № 461/2009 Зб. зак.), якщо метою його перебування на тери-торії ЧР є
працевлаштування на одну з вакансій, вказаних в центральному реєстрі Віль-них робочих
місць, на яких можуть працювати власники зеленої карти (§ 37a закону № 435/2004 Зб. зак.) і
якщо заявник має потрібну освіту і у випадку, якщо він має ква-ліфікацію для виконання
професії. Рішення про видання зеленої карти приймає Міні-стерство внутрішніх справ.
Зелена карта видається:
а) кваліфікованим працівникам з вищою освітою і ключовий персонал – тип «A»
б) працівникам, які будуть займати вакансії з мінімальною вимогою – учнівський лист –
тип «В»
в) іншим працівникам – тип «C»
Заява про надання зеленої карти подається в представництво. Громадяни деяких тре-тіх
країн зобов’язані подати заяву про надання візи тільки в представництво в державі,
громадянином якої є іноземець, або в державі, що видала йому проїзний документ, власником
якого є іноземець, або в державі, в якій іноземець має дозвіл на дов-гострокове або постійне
перебування (див. постанова № 462/2008 Зб. зак.) На території ЧР заяву про видання зеленої
карти має право подати в Міністерство внутрішніх справ іноземець, що перебуває не території
- на основі зеленої карти і заяву про надання нової зеленої карти подає в так. зв «захисний
період» (див. § 46e абз. 3 «Закону про іноземців»),
- на зелену карту як мінімум 1 рік, або
- на візу на перебування строком понад 90 днів або на дозвіл на довгострокове перебування
безперервно на протязі як мінімум 2 років.
Зелена карта надає іноземцеві право перебування на території і право пра-цевлаштування на
протязі строку, який вказаний в ній.
До заяви про надання зеленої карти іноземець долучити:
• закордонний паспорт,
• 2 фотокартки, це не стосується випадків, в яких буде оформлений відеозапис іноземця,
• Документи, що підтверджують освіту і кваліфікацію для вакансії, на якій іноземець хоче
працювати.
На вимогу іноземець також зобов’язаний пред’явити медичну довідку, що під-тверджує, що
він не хворіє «серйозним» захворюванням (перелік хвороб вказаний в постанові Міністерства
охорони здоров’я № 274/2004 Зб. зак).
До заяви або під час перебування на території ЧР заявник на вимогу також повинен
пред’явити документ, аналогічний виписці з Реєстру судимостей як основу для роз-гляду
кримінального стану, виданого державою, громадянином якої являється іно-земець, а також
держави, в якій іноземець перебував останніх 3 роки безперервно на протязі більш як 6 місяців,
або декларацію у випадку, якщо ця держава не видає такий документ.
Перед визначенням візи на перебування строком понад 90 днів з метою отримання зеленої
карти іноземець зобов’язаний пред’явити документ про туристичне медичне страхування на
строк перебування з моменту вступу на територію і до моменту, поки на нього буде
розповсюджуватися закон про громадське медичне страхування (закон № 48/1997 Зб. зак.).
Громадяни третіх країн – власники дозволу, виданого іншою державою Шенгену, можуть на
території ЧР перебувати без візи на протязі 3 місяців. Аналогічно власники дозволу на
перебування, виданого чеськими органами можуть без візи на протязі 3-х місяців перебувати
на території інших держав Шенгену.

 

Наказ про виїзд (§ 50 «Закону про іноземців»)
Наказ на виїзд оформляє поліція, а в особливих випадках – Міністерство внутрішніх справ або
Міністерство закордонних справ, у разі скінчення легального перебування іноземця на
території ЧР (наприклад, у разі анулювання візи або дозволу на про-живання, скінчення строку
дії візи, постійного проживання тощо). Наказ про виїзд на-дає іноземцю право перебування на
території країни на строк, конче необхідний для здійснення невідкладних дій та для виїзду (не
довше, ніж 60 днів). Іноземець зо-бов’язаний в установлений строк виїхати з ЧР.

 

Постійне проживання в ЧР
Іноземець, який постійно проживає у ЧР, у більшості областей життя має такий са-мий
статус, як і громадяни ЧР.

 

 Дозвіл на постійне проживання на підставі родинних відносин з громадянином ЄС або
громадянином ЧР

Іноземець – громадянин ЄС або третьої держави, який є членом сім’ї громадянина ЄС
або громадянина ЧР в об’ємі вказанім в § 15a «Закону про іно-земців», головним чином
а) чоловік,
б) один з батьків, якщо мова йде про громадянина ЄС у віці до 21 років, якого він утримує
і з яким живе в спільному домогосподарстві,
в) дитина до 21 років або така дитина дружини (чоловіка) громадянина ЄС і
г) незабезпечений прямий родич по висхідній або низхідній лінії або такий родич дружини
(чоловіка) громадянина ЄС
може звернутись в Міністерство внутрішніх справ із заявою-проханням про дозвіл на
постійне проживання на підставі родинних відносин з громадянином ЄС. Строк
розглядання заяви складає 60 днів. Надання дозволу на постійне проживання на під-ставі
родинних відносин з громадянином ЄС або з громадянином ЧР не зумовлено тільки
фактом, що мова йде про члена сім’ї, необхідно задовольнити інші умови, вказані в§ 87з
«Закону про іноземців».

 

Це головним чином такі умови:
а) 5 років безперервного тимчасового проживання на території (§ 87ж абз. 1 пункт a)
«Закону про іноземців» або
б) 2 роки безперервного тимчасового проживання на території, якщо заявник
являється як мінімум один рік членом сім’ї громадянина ЧР, який на території
постійно проживає або членом сім’ї громадянина іншої держави-члена ЄС, який має
дозвіл на постійне проживання на території (§ 87ж абз. 1 пункт б) «Закону про
іноземців»)

 

Інші умови, при виконанні яких можна дати дозвіл на постійне проживання члену родини
громадянина ЄС або громадянина ЧР вказані в § 87ж абз. 1 пункт. в) і г) «Закону про іноземців».
Для надання дозволу на постійне проживання з цих причин існує юридичне право і
Міністерство внутрішніх справ може відхилити заяву тільки з точно обмежених при-чин,
вказаних в § 87k «Закону про іноземців». Члени родини громадянина ЄС або гро-мадянина ЧР
можуть подати заяву на надання дозволу на постійне проживання також з гуманітарних причин
згідно з § 87ж абз. 2 пункт б) «Закону про іноземців». Але в цьо-му випадку не існує юридичне
право на надання дозволу на постійне проживання. На-дання дозволу членові сімї громадянина
ЄС або громадянина ЧР звільняється від адмі-ністративного збору.

 

Реквізити заяви про надання дозволу на постійне проживання у громадянина ЄС або членів
його сімї встановлені в § 87i «Закону про іноземців». Мова йде про паспорт, 2 фотографії,
довідку про забезпечення житлом і у випадку заяви згідно з § 87е абз. 1 або § 87д абз. 1
«Закону про іноземців» довідку, що підтверджує задовільнення умови цих положень.

 

 Постійне проживання іноземця, який не являється громадянином ЄС або членом його
сімї, без умови попереднього безперервного перебування на території ЧР
(§ 66 «Закону
про іноземців»)

 

За певних умов іноземець може попрохати дозволу на постійне проживання навіть якщо він
до цього не перебував на території ЧР. У цих випадках, за винятком заяв згід-но з § 66 абз. 1
пункт в) «Закону про іноземців» не існує на надання дозволу на пос-тійне проживання
юридичне право. Заяву про надання постійного проживання в цих випадках подаються в
дипломатичних представництвах ЧР за кордоном. Умови, за яких можна подати заяву на
території ЧР Міністерство внутрішніх справ відре-гулювало в § 69 «Закону про іноземців».

 

 Постійне проживання іноземця, який не являється громадянином ЄС або чле-ном
його сімї, обумовлене попереднім безперервним перебуванням на території ЧР
(§ 68
«Закону про іноземців»)

 

Після 5 років безперервного перебування у ЧР на підставі візи на перебування строком понад
90 днів або дозволу на довгострокове проживання кожен іноземець має право попрохати
дозволу на постійне проживання. (Подробиці стосовно зарахування строку перебування
іноземця за межами країни розглядаються в § 68 абз. 2 і абз. 3 «Закону про іноземців»; якщо
метою перебування було навчання, зараховується половина строку перебування.)

 


Реквізити заяви про дозвіл на постійне проживання іноземця, який не являється
громадянином ЄС або членом його сімї встановлені в § 70 абз. 2 «Закону про іно-земців».
Мова йде про такі документи:
• 2 фотографії,
• закордонний паспорт,
• документ, що підтверджує мету перебування на території, наприклад сві-доцтво про
народження, свідоцтво про укладення шлюбу або інший доку-мент, який підтверджує
родинні звязки, документ, який підтверджує, що іно-земець раніше був громадянином
Чеської Республіки; це не стосується ви-падків, коли мова йде про іноземця, який просить
надати дозвіл на постійне проживання згідно з § 68 «Закону про іноземців»,
• документ, що засвідчує засоби на постійне проживання на території рес-публіки,
• документ, аналогічний виписці з Реєстру судимостей як основу для розгляду кримінального
стану, виданого державою, громадянином якої являється іно-земець, а також держави, в
якій іноземець перебував останніх 3 роки без-перервно на протязі більш як 6 місяців, або
декларацію у випадку, якщо ця держава не видає такий документ; § 70 абз. 2 písm. e)
«Закону про іноземців» регулює виключення з цього обов’язку (цей обов’язок не
розповсюджується головним чином на іноземців віком до 15 років; іноземець, що подає
заяву на дозвіл на постійне проживання згідно з § 68 зобовязаний пред’явити цей до-
кумент, якщо від нього це вимагають),
• документ про забезпечення житла на території республіки,
• згоду батьків або іншого законного представника або опікуна, що вони по-годжуються,
щоб дитина постійно проживала на території республіки, якщо мова не йде про спільне
проживання сімї, з законим представником або опі-куном; це не стосується випадків, коли
іноземець докаже, що не може пред’явити цей документ з причин, які не залежать від його волі,
• документ, що підтверджує потрібні знання чеської мови (документ не пот-рібно
пред’являти у випадках, вказаних в § 70 абз. 5 «Закону про іноземців»)
Документ, що підтверджує потрібні знання чеської мови згідно з положеннями § 70 абз. 2
пункт ж) «Закону про іноземців» повинна видати школа, яка зареєстрована в реє-стрі шкіл, що
мають повноваження проводити екзамени зі знання чеської мови, вказані в Постанові
Міністерства освіти, молоді і фізичної культури № 348/2008 Зб. зак., «Про навчання і екзамени
з чеської мови з метою отримання дозволу на постійне про-живання на території Чеської
Республіки». Об’єм екзамену встановлений у вказаній постанові. Мова йде про обов’язок
доказати знання чеської мови на рівні A1 згідно з Спільними європейськими еталонними
рамками для мов. Взірець документу, що під-тверджує потрібні знання чеської мови а також
список шкіл, які мають повноваження проводити екзамени з чеської мови є в додатку вказаної постанови.
Документ, що підтверджує потрібні знання чеської мови згідно з положенням § 70 абз. 5
«Закону про іноземців» не потрібно пред’являти іноземцям, які
- не досягли віку 15 років,
- докажуть, що на протязі 20 років перед поданням заяви про надання дозволу на постійне
проживання як мінімум 1 шкільний рік були учнем початкової або середньої школи, в якій
навчання проводилось на чеській мові,
- подає заяву на дозвіл на постійне проживання згідно з § 66 або 67 або після закінчення
дозволу на постійне перебуванняu згідно з § 87 абз. 7 пункт a) абз. 4 «Закону про іноземців»,
- докаже, що він має фізичну або психічну інвалідність, яка впливає на його здатність спілкування, або
- досяг віку 60 років.
Іноземець, який безпосередньо хоче подати заяву на отримання дозолу на постійне
проживання на території Чеської Республіки, до якої необхідно прикладсти документ, що
підтверджує потрібні знання чеської мови, може записатися на здачу екзамену в од-ну зі шкіл,
вказаних в списку, що є додатком вище вказаної постанови. Перша спроба здати екзамен
оплачується державою на основі довідки, що буде оформлена на край-ських робочих місцях
OAMP МВС перед здачею екзамену. Довідка видається іно-земцеві тільки один раз. Детальну
інформацію про екзамени з мов знайдете на http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/cestina-procizince;
http://cestina-pro-cizince.cz і на безплатній інформаційній лінії 800 400 469.
Рішення за заявами-проханнями про дозвіл на довгострокове та постійне проживання приймає
на I рівні Міністерство внутрішніх справ, відділ по наданню притулку та міграційної
політики
(§ 165 пункт. в) «Закону про іноземців»). Заяву можна подати у відповідне крайське
робоче місце OAMP МВС залежно від місця проживання іноземця (детальний список з
адресами і контактними даними на крайські робочі місця є в главі 17.4.). Рішення можна
оскаржити, тобто подати проти нього апеляцію, у 15-денний строк. Якщо рішення за апеляцією
також неґативне, у строк 2 місяців після його от-римання можна подати позов у Міський суд, м. Прага.

 

При поданні заяви-прохання про дозвіл на довгострокове або постійне проживання:
- жодний документ крім закордонного паспорта, документів метрики та фо-токартки,
не повинен бути виданий раніше як за 180 днів,
- у разі обґрунтованої підозри у вас можуть вимагати надання медичної довідки, що ви
не страждаєте ніякою серйозною хворобою,
- усі іншомовні документи повинні бути офіційно перекладені на чеську мову, як-що
орган управління не повідомить іноземцю, що такий переклад не вима-гається.

 

 

 

Інша практична інформація

 

Туристичне медичне страхування
Згідно з законом “Про перебування іноземців на території Чеської Республіки” у
встановлених випадках іноземець зобов’язаний пред’явити документ про укладене ту-ристичне
медичне страхування. Це документ, що на час перебування на території ЧР забезпечує
іноземцеві оплату можливих витрат на лікування у разі нещасного випадку чи раптового
захворювання на території ЧР, включаючи витрати, пов’язані з пере-везенням хворого до
держави, громадянином якої він є, чи до іншої держави, у якій він має дозвіл на проживання, у
розмірі не менше 30 000 EUR. При наявності Шенгенської візи повинно бути страхування, яке
діє на цілій території Шенгенської зони.
Документ про туристичне медичне страхування не вимагається у випадках, вста-новлених у
§180 статті 2 закону для іноземців.

 

 Реєстрація місця перебування (§ 93 закону “Про перебування іноземців на території Чеської Республіки”)
Згідно з законом “Про перебування іноземців на території Чеської Республіки” іно-земець
зобов’язаний повідомити поліції місце свого перебування протягом 3 робочих днів від дня
прибуття на територію Чеської Республіки. Цей обов’язок не стосується іноземців віком до15
років, членів дипломатичного представництва чи міжнародної урядової організації,
акредитованої у ЧР, включаючи членів їхніх сімей, які за-реєстровані Міністерством
закордонних справ, або іноземців, яких забезпечує житлом Міністерство внутрішніх справ ЧР.
Це також не стосується іноземців, які цей обов’язок виконали за місцем поселення, наприклад
у готелі (§ 103b закону “Про перебування іноземців на території Чеської Республіки”).
У випадку зміни місця перебування іноземці, яким був виданий дозвіл на постійне
проживання, повинні повідомити про цю зміну Міністерство внутрішніх справ про-тягом 30
робочих днів від дня зміни, якщо зміна місця перебування триватиме понад 180 днів.
Іноземці, які перебувають на території Чеської Республіки на підставі візи на термін понад
90 днів або на підставі дозволу на довготривале перебування, зобов’язані по-відомити поліцію
про зміну місця проживання протягом 30 днів після зміни, якщо змі-на місця перебування
триватиме понад 30 днів. Іноземці, які можуть перебувати на те-риторії Чехії без візи, повинні
повідомити про зміну місця перебування у 30-денний термін після зміни, якщо передбачувана
зміна буде тривати понад 90 днів.

 

 Реєстрація адреси для доставки документів (діє від 1. 7. 2009)
Згідно § 10b Закону № 133/2000 Збірника законів “Про реєстрацію населення та
ідентифікаційних номерів” та відповідно зі змінами до деяких законів у останній ре-дакції, при
бажанні іноземця він може надати дані про адресу, на яку повинні до-ставлятися документи
згідно зі спеціальною правовою постановою. Іноземець зо-бов’язаний повідомити відповідний
орган за місцем перебування про адресу та її зміну.

 

 Засвідчення офіційних документів
Усі іншомовні документи, які подаються до заяви про видачу візи або дозволу на
проживання, повинні бути або
- суперлегалізовані або забезпечені посвідчувальним написом, який здійснює дипломатичне
представництво ЧР за кордоном. Підтверджується, що даний до-кумент був оформлений
або завірений уповноваженою особою / відповідною ус-тановою та засвідчує
оригінальність підписів і відбитків офіційних печаток та штампів на цьому офіційному
документі. Суперлегалізація не вимагається у ви-падках, які визначені міжнародним
договором, учасником якого є ЧР; або
- забезпечені написом про засвідчення апостилем (додане до документу офіційне
підтвердження) – у цьому випадку документ не вимагає завірення дипло-матичним
представництвом ЧР за кордоном, а остаточне завірення здійснює так званий апостильний
орган у державі, де цей документ був оформлений. Апостиль підтверджує видання
документа відповідною установою і його до-стовірність. Апостиль видають держави, які
приєдналися до Гаазької конвенції 5. 10. 1961, що скасовує вимогу легалізації іноземних
офіційних документів; аб
- звільнені від вимоги засвідчення вищого рівня, якщо це визначено у діючому
міжнародному договорі.
Інформацію про те, чи є необхідним здійснення суперлегалізації, закріплення апос-тилем
або про умови, при яких немає необхідності завіряти перекладені документи, можна отримати
по телефону у представництві ЧР.

 

 

 

Особистий номер

 


Іноземець, який отримав на території Чеської Республіки дозвіл на постійне
проживання
, отримує особистий номер призначає Міністерство внутрішніх справ (відповідне
крайське робоче місце OAMP МВС) згідно з § 14 пункт. г) параграфу 5 за-кону № 391/2008 Зб.
зак., «Про реєстрацію жителів і особисті номери». Про умови на-дання особистого номера в
цьому випадку (напр. потрібні документи, строк оформлення тощо) можна зясувати у
відповідному робочому місці відділу політики по наданню притулку та міграції Міністерства
внутрішніх справ, який дав дозвіл фізичній особі на проживання.

 

Іноземець, який отримав на території Чеської Республіки дозвіл на тимчасове
перебування на строк понад 90 днів, або громадянинові Європейського Союзу, який
збирається тимчасово перебувати на території Чеської Республіки довше як 3 місяці
,
особистий номер призначає компетентний відділ Поліції Чеської Республіки згідно з § 14
пункт. в) закону «Про реєстрацію жителів». Про умови призначення осо-бистого номеру в
цьому випадку (напр. потрібні документи, строки оформлення тощо) можна отримати
інформацію у відповідному відділі Поліції по роботі з іноземцями, яка надала дозвіл фізичній особі на проживання.

 

 

 

Громадянство Чеської Республіки

 


Основними способами отримання громадянства Чеської Республіки є народження (дитина
при народженні отримує громадянство ЧР, якщо хоча б один з її батьків є громадянином
Чеської Республіки або якщо вона народилася на території ЧР, її батьки є особами без
громадянства і хоча б один з них постійно проживає на території Чеської Республіки) та
надання громадянства.
Міністерство внутрішніх справ може надати Громадянство Чеської Республіки (на надання
громадянства не існує право претензії) іноземцю за його заявою, якщо він за-довольняє усі
наступні вимоги:
постійне проживання у ЧР протягом як мінімум 5 років (водночас іноземець
- повинен протягом цього строку перебувати переважно на території ЧР). У визначених
випадках Міністерство внутрішніх справ може звільнити за-явника від вимоги
відносно строку проживання.
- заявник у результаті набуття громадянства ЧР втрачає попереднє громадянство або
підтверджує вихід з попереднього громадянства. Довідку про втрату попереднього
громадянства іноземець не надає разом із заявою. Цей документ він пред’являє лише
після оформлення шляхом ад-міністративного розгляду так званого зобов’язання
надання громадянства ЧР. У визначених випадках заявник може бути звільнений від
вимоги ви-ходу з попереднього громадянства.
- заявник протягом останніх 5 років не був у ЧР засуджений за зумисно скоєний злочин
або такий вирок не вступив у законну силу. Звільнення від цієї вимоги не допускається.
- заявник продемонстрував знання чеської мови. Від цієї вимоги Міністерство
внутрішніх справ може звільнити заявника лише у випадках, вартих особливої уваги
(наприклад, у разі незадовільного стану здоров’я іноземця).
- заявник виконує обов’язки згідно з «Законом про іноземців» та обов’язки стосовно
медичного та соціального страхування, податків, відрахувань та зборів (наприклад, у
нього немає заборгованості по медичному та со-ціальному страхуванню, він
належним чином та своєчасно платить податки, здійснює обов’язок оповіщення).
Звільнити заявника від цієї вимоги Мі-ністерство внутрішніх справ може у випадках,
вартих особливої уваги.
Законом «Про набуття та втрату громадянства Чеської Республіки» визначаються реквізити
заяви. Заява-прохання про надання громадянства, адресована Міністерству внутрішніх справ,
подається у крайовій адміністрації (у м. Празі – в Адміністраціях міських районів Прага 1 –
Прага 22, у м. Брно та м. Острава – у міських управліннях, у м. Пльзень – в Адміністрації
міського району Пльзень 3) за місцем постійного прожи- вання іноземця. Подружжя може
подати одну спільну заяву і включити до неї також ді-тей до 18 років.
У крайовій адміністрації заявник заповнює анкету, при співбесіді перевіряється його знання
чеської мови, після чого адміністрація надсилає заяву з дорученням влас- ної точки зору, точки
зору міського (селищного, сільського) управління за місцем про-живання заявника та інших
документів, надсилає у 30-денний строк через Поліцію у справах іноземців, яка також долучає
свою точку зору, до Міністерства внутрішніх справ, яке приймає рішення за заявою.
Міністерство має строк 90 днів для прийняття рішення та протягом розгляду заяви у
більшості випадків викликає заявника на особисту співбесіду. Якщо міністерство від- мовить у
проханні про надання громадянства, це рішення у 15-денний строк після йо-го вручення можна
оскаржити (подати апеляцію) у Міністра внутрішніх справ. Як-що рішення міністра
внутрішніх справ буде також неґативним, проти нього можна у 2-місячний строк подати позов
у Міському суді, м. Прага.
У разі позитивного рішення іноземець у присутності секретаря міського (селищного,
сільського) управління складає присягу громадянина, і водночас йому вручається Гра-мота про
надання громадянства ЧР. Тільки після складення присяги іноземець стає громадянином ЧР.
Діти у віці до 18 років отримують громадянство разом з батьками. Державне мито за надання
громадянства ЧР складає 10 000 чеських крон. На прохання заявника Міністерство може
зменшити суму збору у особливо об-грунтованих випадках державних інтересів аж на 1000
чеських крон.

 

!!! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ !!!
У зв’язку з членством ЧР в Європейському Союзі і в Шенген-зоні і з цим пов’язаними змінами
права ЄС проводяться часті поправки «Закону про іноземців». Тому ре-комендуємо Вам
постійно цікавитися на найближчому інспектораті Поліції по роботі з іноземцями (глава 16.
1.) або звернутися в небюджетні некомерційні організації, що надають допомогу іноземцям
(глава 15.). Також можете скористатися Інформаційною лінією служби Поліції по роботі з
іноземцями (тел.: 974 841 356, 974 841 357; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) або сайтом
Міністерства внутрішніх справ.

 

 

Міністерство внутрішніх справ Чеської Республіки