4 лютого 2020 р. у Празі за участі міністрів закордонних справ України та Чеської Республіки відбулася церемонія підписання Договору про співробітництво між Державною архівною службою України, Інститутом вивчення тоталітарних режимів та Архівом справ служб безпеки.

Відповідно до положень Договору Сторони:

- забезпечуватимуть поглиблення співробітництва між Україною та Чеською Республікою у напрямку дослідження наслідків тоталітаризму ХХ століття;

- сприятимуть організації доступу до архівної інформації та реалізації спільних гуманітарних проєктів, що стосуються політичних репресій, які мали місце щодо українського та чеського народів у ХХ столітті, публікації таких документів;

- реалізовуватимуть спільні проєкти із створення фонду користування архівними документами та електронних носіях;

- проводитимуть спільні виставкові проєкти, науково-практичні конференції та семінари.

Від української сторони Договір підписав Голова Державної архівної служби України Анатолій Хромов, від чеської сторони - директор Інституту вивчення тоталітарних режимів Чеської Республіки Зденєк Газдра, директорка Архіву справ служб безпеки Свєтлана Птачнікова.

 

Довідка: Інститут вивчення тоталітарних режимів є організаційним підрозділом держави Чеської Республіки, створеним Законом № 181/2007 Зб. про Інститут вивчення тоталітарних режимів та про Архів служб безпеки та про внесення змін до деяких законів.

 

ÚSTR A ABS PODEPSALY DOHODU O SPOLUPRÁCI SE STÁTNÍ ARCHIVNÍ SLUŽBOU UKRAJINY

Zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, Archivu bezpečnostních složek a Státní archivní služby Ukrajiny podepsali smlouvu o spolupráci. Slavnostní akt se odehrál 4. února 2020 v Praze za přítomnosti ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a jeho ukrajinského protějšku Vadyma Prystajka. Smlouvou se instituce zavazují ke vzájemné spolupráci při oboustranném zajištění přístupu k archivním dokumentům či společném výzkumu.

„O získání dokumentů bývalých sovětských tajných služeb týkajících se Československa a represí vůči československým občanům na území SSSR usiluje Ústav pro studium totalitních režimů od roku 2012,“ vysvětluje historik Adam Hradilek, který se v ÚSTR touto tématikou dlouhodobě zabývá. Vzhledem k přísné archivní politice Ruska se snahy Ústavu zaměřují zejména na ukrajinské archivy, a to jak na státní archivy, tak od liberalizace archivní politiky v roce 2014 i na Archiv Bezpečnostní služby Ukrajiny (HDA SBU).

„V rámci dohody s HDA SBU jsme v roce 2016 začali systematicky digitalizovat archiválie na pracovišti zřízeném ÚSTR ve Lvově, kam jsou zasílány spisy týkající se československé historie ze všech regionálních poboček HDA SBU. Následně jsou zdigitalizovány a předány do České republiky. Takto jsme zatím získali přes 250 000 stran dokumentů,“ přibližuje Hradilek spolupráci ÚSTR s Archivem Bezpečnostní služby Ukrajiny. „Dalším naším cílem bylo zajistit podobně úspěšnou kooperaci také s regionálními archivy i ústředím Státní archivní služby Ukrajiny. Výsledkem společného úsilí Ministerstva zahraničních věcí, Velvyslanectví ČR na Ukrajině a ÚSTR je právě podpis smlouvy o spolupráci mezi ÚSTR, ABS a Státní archivní službou Ukrajiny,“ dodává Adam Hradilek.

Dohoda o spolupráci byla podepsána v rámci prvního Česko-ukrajinského fóra, které se koná v Praze pod záštitou ministrů zahraničních věcí České republiky a Ukrajiny. Ukrajinskou stranu reprezentoval ředitel Státní archivní služby Ukrajiny Anatolij Chromov, českou stranu ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Zdeněk Hazdra a ředitelka Archivu bezpečnostních složek Světlana Ptáčníková. Dohoda umožní výměnu zkušeností na poli digitalizace, výměnu informací o fondech a dokumentech týkajících se československé i ukrajinské historie, či zahájení systematické digitalizace vytipovaných fondů. První jednání se týká Státního oblastního archivu v Užhorodi, kde se nachází 5500 vyšetřovacích spisů NKVD vedených zejména na uprchlíky z Československa v průběhu 2. světové války, kteří byli odsouzeni k mnohaletým trestům nucených prací v Hulagu. České veřejnosti se tak zpřístupní unikátní historický pramen dotýkající se nejen ruských a sovětských politických represí, ale i uprchlické vlny před nacismem do SSSR a válečných veteránů československé jednotky v SSSR.

Materiály získané v ukrajinských civilních i bezpečnostních archivech jsou ÚSTR archivovány a zpřístupňovány pozůstalým i historikům. Prostřednictvím rozmanitých výstupů (publikace Čechoslováci v Gulagu I – III, Židé v Gulagu, dokumentární seriál Čechoslováci v Gulagu, výstavy, odborné články např. zde a zde) se s nimi již mohla seznámit i široká veřejnost.

Zdroj: https://www.ustrcr.cz/ustr-a-abs-podepsaly-dohodu-o-spolupraci-se-statni-archivni-sluzbou-ukrajiny/