У неділю 18 вересня 2016 p. в Російській Федерації відбулися вибори до Держдуми. Вибори відбулися також і в Криму, який з грубим порушенням міжнародного права був відрізаний від України і приєднаний до Росії.

Чеська Республіка відповідно до політики Європейською Союзу не визнала і не визнає незаконне приєднання української Автономної Республіки Крим і міста Севастополь до Російської Федерації. Отож, Міністерство закордонних справ Чеської Республіки вважає зініційовані Росією «парламентські вибори» у Криму незаконними і відповідно не визнає їхніх результатів. Члени російської Держдуми, "обрані" в Криму, не вважатимуться депутатами російського парламенту.


Prohlášení Ministerstva zahraničních věcí České republiky k ruským parlamentním volbám na Krymu

V neděli 18. září se v Ruské federaci uskutečnily volby do dolní komory Federálního shromáždění – Státní dumy. Volby se uskutečnily i na Krymu, který byl s hrubým porušením mezinárodního práva odtržen od Ukrajiny a připojen k Rusku.

Česká republika v souladu s politikou Evropské unie neuznala a neuznává nezákonné připojení ukrajinské Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu k Ruské federaci. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky proto pokládá Ruskem zinscenované „parlamentní volby“ na Krymu za nezákonné a jejich výsledky neuznává. Členové ruské Státní dumy „zvolení“ na Krymu nebudou pokládáni za poslance ruského parlamentu.

Zdroj: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/prohlaseni_a_stanoviska/x2016_09_18_prohlaseni_k_volbam_na_krymu.html